השירות שלנו

משרדנו מתמחה בעריכת תכניות בינוי ערים (תב"ע / תכניות מפורטות / שינוי לתב"ע, אדריכל לתב"ע), משלב התכנון הראשוני ועד למתן התוקף

 • חקירה סטטוטורית (ניתוח התכניות החלות על הקרקע ולימוד השטח)

 • הכנת מסמכי התכנית (תשריט, הוראות וכו') והמסמכים הנלווים לתכנית

 • ליווי התכנית במוסדות התכנון

 • תיאום בין היועצים השונים

 • הבאת התכנית לעמידה בתנאי סף, עמידה בתנאים להפקדה ובעמידה בתנאים לתוקף

הכנת תכניות מפורטות (תב"ע)

ייעוץ תכנוני

משרדנו מעניק שירותי ייעוץ ותמיכה לאנשי מקצוע דוגמת הנושאים הבאים:

 • חקירה סטטוטורית

 • עריכת תכניותהכנת מסמכי תכניות ומסמכים נלווים

 • ליווי וקידום תכניות

 • נוהל מבא"ת

 • המערכת המקוונת

 • סיוע בקידום תכניות מורכבות

ייעוץ ותמיכה מקצועיים

משרדנו מעניק שירותי ייעוץ תכנוני לפרטיים, יזמים ואנשי מקצוע דוגמת הנושאים הבאים:

 • חקירה סטטוטורית - ניתוח התכניות החלות על הקרקע ולימוד השטח

 • בחינת חלופות התכנון - אפשרויות תכנוניות בקרקע

 • בירור זכויות בניה בקרקע

 • בחינת שינוי תב"ע

 • בחינת הצורך בתב"ע חדשה בהתאם לדרישות הלקוח

הדרכות פרטיות לאנשי מקצוע

קורס תכניות מפורטות (תב"ע) מקיף

משרדנו מעניק שירותי הדרכות פרטיות לאנשי מקצוע בהתאם לדרישת הלקוח, דוגמת הנושאים הבאים:

 • שימוש במערכת המקוונת

 • הכנת מסמכי התכנית (הכנת תשריט מצב מאושר, הכנת תשריט מצב מוצע, הכנת הוראות התכנית - תקנון)

 • קידום תכניות

 • קידום תכנית הנמצאת בטיפולך

 • התמודדות עם דו"ח שגיאות

 • קריאת תכניות (מומלץ מאוד ליזמים!)

אנו מזמינים אתכם לקורס יחיד מסוגו בארץ להכנת תכניות מפורטות (תב"ע) משלב התכנון ועד מתן התוקף.

הקורס יכלול בין היתר:

 • ביצוע חקירה סטטוטורית

 • הכנת מסמכי התכנית (תשריט מצב מאושר, תשריט מצב מוצע, תקנון-הוראות)

 • היכרות מעמיקה עם נוהל מבא"ת והליך אישורה של תכנית

 • שימוש במערכת המקוונת להגשת תכניות "תכנון זמין" של מינהל התכנון

 • היכרות מעמיקה עם חוק התכנון והבניה, תיקון 101

077-2100710

ביאליק 84 חדרה

 • Facebook