top of page
Office Desk

ייעוץ תכנוני

המפתח להצלחה בעולם התב"ע הוא ידע. היכרות מעמיקה עם החוק, הנהלים, המדיניות והועדות השונות, היא למעשה הסוד להליך מהיר ויעיל שימנע מכם עיכובים מיותרים. המשרד שלנו בניצוחה של אור קמינסקי, עם רזומה של יותר מ-20 שנים בתחום ואחוזי הצלחה מרשימים, מציע מגוון שירותים ופתרונות מקצועיים

הגשה וייצוג בערר

משרדנו מתמחה בהגשת ערר לוועדות השונות ולבתי משפט כנגד החלטות שעשויות לפגוע בכם. על כל החלטה של הועדה לתכנון ובניה ניתן להגיש ערר, כאשר לאחריו יתקיים דיון מיוחד בוועדה הייעודית אליו תוזמנו ובו תצטרכו להציג את הטענות שלכם. בין אם אתם מגישי התכנית או המתנגדים לה - חשוב לדעת שבמעמד זה אתם זכאים לייצוג של איש מקצוע מטעמכם. יש לציין כי במקרים מסוימים ניתן להגיש עתירה לבית המשפט על החלטת הועדה ולנהל את ההליך מול שופט.

חוות דעת תכנונית

על פי חוק, לכל אחד – אם אדם פרטי, קבוצה, או גוף ציבורי, יש את הזכות להתנגד לתכנית (תב"ע) שעלולה לפגוע בו ולשם כך מוקצב פרק זמן של 60 ימים להגשת התנגדות מיום פרסום התוכנית להפקדה, ו-14 ימים מיום פרסום התכנית לתוקף (לאישור). הפגיעה יכולה להיווצר ממצבים רבים כמו למשל ירידת ערך הנכס בעקבות התכנית (התב"ע), פגיעה בזכויות הבנייה של השטח, השפעה על איכות החיים של האזרחים, היווצרות מפגע סביבתי של ממש ועוד. כמשרד מוביל בענף ובוועדות השונות ברחבי הארץ, אנו מתמחים במתן חוות דעת תכנוניות, על כל סוגיהן, שיגנו על הנכס שלכם וימנעו פגיעה של ממש בזכויותיכם.

ייעוץ ותמיכה מקצועית

העבודה מול הועדות ואנשי המקצוע בכל פרויקט היא מאתגרת וכפופה ללוח זמנים צפוף, דורשת שליטה במערכת מבא"ת ומחייבת הבנה עמוקה של הנהלים למניעת תיקונים חוזרים ומיותרים. משרדנו מתמחה בפיקוח, בקרה וקידום פרויקטים "שנתקעו" ומציע ייעוץ מותאם למגוון רחב של בעלי מקצוע בתחום התכנון, האדריכלות והיזמות וכן, גם ללקוחות פרטיים, כמו בעלי קרקעות ומשקיעים.

bottom of page