top of page

הכל על הכנת תוכניות

קמינסקי תכנון ערים, בהובלתה של אור קמינסקי, הוא משרד המתמחה בכל הקשור לעריכת תב"ע מכל הסוגים. קמינסקי בעלת ניסיון של יותר משני עשורים בכל הזירות בתחום התכנון העירוני, חברה בוועד ארגון המתכננים של ישראל, עבדה מעל עשור במטה הארצי של מנהל התכנון והייתה כחלק מצוות הפיתוח של נוהל מבא"ת – נוהל מבנה אחיד להגשת תכניות. לפיכך ברשותה ידע וניסיון שהופכים אותה למובילה בתחומה, כשהיא שולטת בשפה המשפטית על בוריה ומכירה את החוק, הנהלים, הוועדות ועובדיהן. למשרדה רזומה עשיר של מאות תכניות אותן הביאה למתן תוקף ולאישור, מבתים פרטיים, דרך שכונות ויישובים ועד מתחמי ענק ואזורי תעשייה וכל אלו באחוזי הצלחה מרשימים.

Working on the computer

מהי תב"ע?

תב"ע - תכנית בינוי ערים, היא למעשה מסמך בעל תוקף חוקי שמסדיר את השימוש בקרקע ומפרט מה מותר ומה אסור לעשות בה ולפי הכללים הללו ניתן לבקש היתר בניה. תב"ע אגב, יכולה גם להיקרא "תכנית מתאר". כדי לבנות עיר, שכונה, קניון, מבני חינוך ואפילו חדר נוסף בבית הפרטי שלנו – אנו זקוקים לתב"ע שתאפשר זאת. למשל, תב"ע יכולה לקבוע מה ייעודו של שטח מסוים: האם ניתן לבנות עליו בית פרטי או בניין, משרדים או גני ילדים ועוד. התב"ע מפרטת גם את זכויות הבנייה- על כמה אחוזים מתוך הקרקע מותר לנו לבנות, קווי הבניין – המרחק המינימלי מדופן השטח שאין לבנות עליו, שימושי הקרקע המותרים, מספר הקומות, הוראות בניה ועוד.

מה ההבדל בין תב"ע להיתר בניה?

היתר בנייה הוא למעשה רישיון לבנייה. את הרישיון הזה אנו צריכים לקבל במצבים בהם אנו מעוניינים לבנות מבנה חדש, לערוך שינויים במבנה הקיים שכולל שינויים בקירות החיצוניים, שינוי בשימוש העיקרי של הנכס (למשל להפוך דירה למשרד), לחרוג משטח המגרש הקיים ושינויים שעשויים לפגוע בשלד הבניין, בתשתיות או ברכוש משותף עם השכנים. תוקף הרישיון הזה אגב פג אחרי שלוש שנים ואם לא ניצלנו אותו יש להוציאו מחדש. היתר הבנייה שנוציא חייב להיות תואם למגבלות והוראות התב"ע שחלה על השטח שלנו.

האם ניתן לשנות תב"ע מאושרת ואם כן, למה לי?

בהחלט, בשביל זה אנחנו פה. במקרים רבים ניתן להשביח את הנכס שלכם ולהפוך אותו למניב ממה שחשבתם באמצעות הוספה או הגדלה של זכויות בנייה, הוספת קומות למבנה, ביצוע תמ"א 38, שינוי קווי בניין, פיצול נחלה לבעלות נפרדת, הוספת בית שלישי בנחלה, הסדרה של מבנים שנבנו ללא היתר, הגדלת שטח שירות כמו מחסן, מרפסות וחניה, איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים, שינוי של ייעוד קרקע כמו למשל הפשרה של קרקע חקלאית לבנייה ואף הוספת שימושים בקרקע, כמו הוספת צימרים במושב ועוד. כן, כל אלו כאמור - יפורטו בתב"ע שלכם ולמשרד שלנו יש את הכלים ואת הידע כדי לבצע בה שינויים בהתאם למדיניות התכנונית במחוז הרלוונטי.

מה עלי לעשות?

כדי לשנות תב"ע יש לפנות למשרד תכנון ערים המתמחה בעריכת תכניות מכל הסוגים ומעניק ליווי צמוד עד מתן התוקף. עורך התכנית יבצע חקירה תכנונית מיוחדת עבור השטח הספציפי ויפרוס בפני הלקוח את האפשרויות העומדות בפניו. לעיתים יתגלה בשלב זה כי בזכות תכניות קודמות ועקרונות אזוריים - אין צורך בשינוי התב"ע כלל - מה שיקצר את התהליך! מתכנן טוב ידע לזהות את זה ולחסוך לכם הרבה זמן וכסף. במידה ויש צורך בשינוי התב"ע, מומלץ כי המתכנן יתווה תכנית גמישה ואיכותית שתמצה את האפשרויות של הקרקע ותאפשר באותה ההזדמנות גם פתרונות עתידיים רבים, כמו למשל הוספת ייעודים נוספים לקרקע או הגדלת זכויות בנייה – חשיבה מאורגנת תחסוך לכם הרבה טרחה וכסף עתידיים. 

ישנם כמה סוגים של תכניות בישראל שכדאי להכיר:

תכנית מתאר מחוזית

תכנית שמנחה את הרשויות המקומיות שבמחוז. היא עוסקת בין היתר בגבולות לפיתוח עירוני, שטחים חקלאיים, אזורי תעשייה, ייעור ועתיקות, תחבורה, דרכים ועוד. תכנית מתאר מחוזית יכולה להשפיע על תכניות מתאר מקומיות ומפורטות, והיא עצמה כפופה לוועדה הארצית.

תכנית מפורטת

תכנית שנקראת גם "תב"ע נקודתית" והיא מתייחסת לתחום שטח ספציפי. בתכנית זאת יש רמת פירוט מעמיקה על הוראות הבנייה והיא כוללת פירוט של יעוד הקרקע, מתייחסת לסוגי המבנים שניתן לבנות בה, לשטחם, גובהם ואפילו לנראותם ברמה האדריכלית. כדאי לדעת שהתכנית הזאת נמצאת בתחתית שרשרת ההיררכיה והיא כפופה לוועדה המקומית, המחוזית והארצית, ולכן היא חייבת לעמוד במגבלות שהועדות הללו מכתיבות.

תכנית מתאר ארצית (תמ"א)

התכנית החשובה ביותר בהיררכיה. היא עוסקת בנושאים בעלי חשיבות כלל ארצית כמו למשל עקרונות בינוי, שימור טבע, דרכי תחבורה ועוד. תוקפה חל על כל שטח המדינה והוא משפיע על התכנון המחוזי והמקומי ומן הסתם, גם על התכניות המפורטות.

תכנית מתאר מקומית

תכנית שעוסקת בנושאים בעלי רמת חשיבות מקומית ומאפייני תכנון עירוני כמו למשל פינוי אשפה, בתי עלמין, דרכים וכן, גם תיחום שטחים, הוראות, מגבלות בנייה ועוד. כאמור, בהיררכיה היא חשובה מהתכנית המפורטת, אך כפופה לסמכות הועדה המחוזית והארצית.

שלבי תהליך הכנת תב"ע

1

גיבוש מטרת התכנית

פגישה ראשונית עם הלקוח להבנת צרכי התב"ע וקביעת המטרות.

2

בדיקה תכנונית

חקירה ולימוד השטח באופן מעמיק, השוואה לתכניות קיימות ומיפוי השימושים, הזכויות והמגבלות החלות על המגרש. חקירה תכנונית מעמיקה חושפת נתונים הנוגעים לשאלות מה ניתן לבנות כיום, ומהם המשאבים שיידרשו להגשמת החזון התכנוני. בשלב זה תתבצע גם בחינת חלופות אפשרויות ופרה-רולינג בועדה לבחינת מדיניות תכנונית בתחום הרשות במידת הצורך. לעיתים בשלב החקירה התכנונית נגלה שאין צורך בתב"ע חדשה ושניתן להשיג היתרי בנייה לפי התב"ע הקיימת, או במקרה הפחות משמח - שאין היתכנות לפרויקט. בכך ניתן לחסוך עלויות כספיות גבוהות מאוד ומומלץ לבצע חקירה כזאת עוד לפני רכישת הקרקע.

3

הכנת מסמכי התכנית

לאחר הצגת הממצאים ואישור הלקוח לחלופה הנבחרת תחל העבודה על מסמכי התכנית תוך תאום מול הרשות הרלוונטית – מקומית, מחוזית, או ארצית. יתכן ותכנית מסוימת תעבור בכמה ועדות במקביל, למשל גם במקומית וגם במחוזית. כדאי לדעת שלעיתים נצטרך לבצע גם תיאומים מיוחדים מול רשויות מסוימות כמו משרד הביטחון, נתיבים עירוניים, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות, רשות העתיקות, ועוד. אל דאגה, אנחנו מומחים בזה.

4

הגשת התכנית

לאחר הגשת התכנית באופן העומד בתנאי הסף בועדה הרלוונטית ייערך דיון, שלאחריו תפורסם החלטת הועדה: אם להפקיד את התכנית (להתקדם לאישור), להפקיד בתנאים, או לדחות את התכנית. חשוב לדעת – ניתן לערער על החלטה בתכנית שנדחתה. כמו כן, כאמור יתכן והתכנית תאלץ לעבור אישור של יותר מועדה אחת, ואז יתקיים דיון נוסף בהתאם.

5

קבלת נוסח פרסום להפקדה

לאחר עמידה בתנאים להפקדה יתקבל נוסח פרסום מיוחד אותו יתבקש הלקוח לפרסם למשך 60 ימים לפי תקנות התכנון והבניה. זמן זה הינו חלון הזדמנויות עבור אזרחים פרטיים או גופים ציבוריים שרואים עצמם נפגעים מהתכנית להגיש נגדה התנגדויות.

6

דיון למתן תוקף

לאחר תקופת הזמן שניתנה להגשת התנגדויות, תדון הועדה הרלוונטית בהתנגדויות – אם הוגשו כאלה, ותחליט אם מקבלת את ההתנגדות או דוחה אותה – בהתאם לנסיבות, ולאחר מכן יתקיים דיון למתן תוקף התכנית בו תחליט הועדה אם לאשר את התכנית, אם לאשר אותה בכפוף לתיקונים בהתאם להתנגדויות שהוגשו, או לדחות אותה.

7

קבלת נוסח פרסום לתוקף

לאחר עמידה בתנאים לתוקף יתקבל נוסח פרסום מיוחד אותו יתבקש הלקוח לפרסם למשך 14 ימים לפי תקנות התכנון והבניה. זמן זה הינו חלון הזדמנויות אחרון וקצר עבור אזרחים פרטיים או גופים ציבוריים שרואים עצמם נפגעים מהתכנית להגיש נגדה התנגדויות.

8

אישור התכנית

בתום 14 ימי הפרסום לתוקף, יתקבל מתן התוקף מהועדה, הלוא הוא האישור המיוחל לתכנית– והתכנית מאושרת באופן רשמי וסופי.

bottom of page